hero hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete

Att arbeta hållbart är inte längre viktigt. Det är nödvändigt. Tillsammans måste vi ta ansvar för att vi inte belastar planeten, samhället eller ekonomin i onödan. Vårt hållbarhetsarbete har växt fram under många år och vi kommer såklart aldrig att säga att vi är klara med det. Nya förutsättningar kräver och/eller möjliggör nya lösningar.

Bolaget

Vi tillhör den franska koncernen Edenred S.A. som sedan många år fokuserar på att minska avtrycken när det gäller koldioxidutsläpp, minska konsumtionen av vatten och andra resurser, ta fram tjänster och produkter som är försvarbara ur ett hållbarhetsperspektiv. Mer information finns här.

På Delicard fokuserar vi vårt hållbarhetsarbete utifrån de tre dimensionerna socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Nedan följer ett urval av aspekter vi arbetar med inom respektive dimension.

Socialt ansvarstagande

Green checkmark

Under året genomför vi ett flertal välgörenhetskampanjer där vi stödjer organisationer. Exempel på organisationer som vi stöttat senaste åren är BRIS och Min Stora Dag.

Green checkmark

På korten finns möjlighet för mottagaren att skänka gåvans värde vidare till välgörenhet. Barnfonden, som är vår samarbetspartner sedan 2010, har fram till och med april 2022 mottagit 5,4 miljoner kronor. Från och med 2022 är vi också stolt huvudpartner till Min Stora Dag. Även där gäller att den som får ett gåvokort kan skänka gåvans värde vidare. 

Green checkmark

Köpare av våra gåvokort kan lägga till 5 kronor/gåvokort som då tillsammans med motsvarande bidrag från oss, oavkortat går till Barncancerfonden.


Internt arbetar vi aktivt för att ständigt utveckla våra medarbetare och bidra till en hållbar arbetsmiljö. Exempel på aktiviteter:

Green checkmark

Vid nyanställning behöver alla klara en introduktionsutbildning som bland annat inkluderar antikorruption, mångfald och inkludering.

Green checkmark

Kompetensutveckling

Green checkmark

Hälsa och förmåner i form av bland annat friskvårdsbidrag och försäkring.

Green checkmark

Systematiskt arbetsmiljöarbete inklusive medarbetarundersökningar, utvärderingar och Whistleblower-funktion.

Green checkmark

Vi mäter och följer upp nyckeltal så som frånvaro och mångfald.

 

Miljömässig hållbarhet

Vi kan påverka vår miljöpåverkan genom val av produkter, transport, distribution och vår interna verksamhet. Nedan listas exempel på aktiviteter för att minska vår miljöpåverkan:

Green checkmark

Vi klimatkompenserar för frakterna av gåvor till mottagare av gåvokorten. Det innebär att den klimatpåverkan som uppstår vid transporten av de paket som skickas kompenseras med investeringar i förnybar energi. Via Atmoz Consulting AB väljer vi ut projekt med stor omsorg för att säkerställa att alla projekt uppfyller den högsta kvaliten och levererar den utlovade klimatnyttan.

Green checkmark

Vi går mer och mer över till oblekt, skrynklat papper som utfyllnadsmaterial i våra paket. Vi har på bara ett år tredubblat antalet maskiner som hjälper oss med detta. Vilket minskar vår plastförbrukning.

Green checkmark

Vi har tagit fram ytterligare två stycken förpackningsstorlekar för att säkerställa att allting skickas på ett så optimerat sätt som möjligt. Emballaget från Smurfit Kappa (ISO 9001 & 14001) är oblekt och återvinningsbart.

Green checkmark

Vi är anslutna till Näringslivets Producentansvar och betalar förpackningsavgifter.

Green checkmark

Vi samarbetar med PostNord när det gäller våra fysiska transporter. Läs om deras hållbarhetsarbete här

Green checkmark

Våra gåvokort kan skickas digitalt och vi mejlar alla våra fakturor.

Green checkmark

För att minska miljöpåverkan från våra kontor har vi policy för tjänsteresor, inköp av IT-utrustning och avfallshantering.

Green checkmark

Vi mäter och följer upp nyckeltal så som koldioxidutsläpp, avfallsmängder, transporter och pappersförbrukning.

 

Ekonomisk hållbarhet

Vi arbetar aktivt med riskanalyser för att inte äventyra en långsiktig ekonomisk hållbarhet. Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem (AAA). Vi utvärderar våra kunder och leverantörer genom leverantörsbedömningar och väljer på marknaden välkända och etablerade samarbetspartners.

Många samarbeten

Vi genomför kontinuerligt kampanjer för att stötta olika välgörenhetsorganisationer. De senaste åren har vi kunnat skänka pengar till bland annat Bris, Min Stora Dag och Sverige för UNHCR.

Min Stora Dag

Tillsammans med det som vår lunch- och friskvårdsförmån bidrar med, räknar vi med att kunna skänka minst 750 000 kronor per år.

logga barnfonden

Barnfonden

På korten finns möjlighet för mottagaren att skänka gåvans värde vidare till välgörenhet. Barnfonden, som är vår samarbetspartner sedan 2010, har fram till och med april 2023 mottagit strax under sex miljoner kronor.

Logga Barncancerfonden

Barncancerfonden

Köpare av gåvokort kan betala 5 kr extra/kort och med motsvarande bidrag från oss går pengarna oavkortat till Barncancerfonden. För 2022 blev summan 62 100 kronor och på gåvokorten finns då också Barncancerfondens logga.