Ser sidan konstig ut? Prova att uppgradera din webbläsare.
Ladda ner Chrome här (https://www.google.se/chrome/browser/desktop/)
Ladda ner Internet Explorer här (https://www.microsoft.com/sv-se/download/internet-explorer.aspx)
X


kvalitetsgaranti-(2).png

Vårt hållbarhetsarbete

Att arbeta hållbart är inte längre viktigt. Det är nödvändigt. Tillsammans måste vi ta ansvar för att vi inte belastar planeten, samhället eller ekonomin i onödan. Vårt hållbarhetsarbete har växt fram under många år och vi kommer såklart aldrig att säga att vi är klara med det. Nya förutsättningar kräver och/eller möjliggör nya lösningar.


Bolaget

Vi tillhör den franska koncernen Edenred S.A. som sedan många år fokuserar på att minska avtrycken när det gäller koldioxidutsläpp, minska konsumtionen av vatten och andra resurser, ta fram tjänster och produkter som är försvarbara ur ett hållbarhetsperspektiv. Mer information finns här.

På Delicard fokuserar vi vårt hållbarhetsarbete utifrån de tre dimensionerna socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Nedan följer ett urval av aspekter vi arbetar med inom respektive dimension.
 

Socialt ansvarstagande

Under året genomför vi ett flertal välgörenhetskampanjer där vi stödjer organisationer. Exempel på organisationer som vi stöttade 2020 var BRIS och Min Stora Dag.
Vi har på våra gåvokort en möjlighet för mottagaren att skänka gåvans värde vidare till välgörenhet.
Köpare av våra gåvokort kan lägga till 5 kronor/gåvokort som då tillsammans med motsvarande bidrag från oss, oavkortat går till Barncancerfonden. Läs mer här.

Internt arbetar vi aktivt för att ständigt utveckla våra medarbetare och bidra till en hållbar arbetsmiljö. Exempel på aktiviteter:

Vid nyanställning behöver alla klara en introduktionsutbildning som bland annat inkluderar antikorruption, mångfald och inkludering.
Kompetensutveckling
Hälsa och förmåner i form av bland annat friskvårdsbidrag och försäkring.
Systematiskt arbetsmiljöarbete inklusive medarbetarundersökningar, utvärderingar och Whistleblower-funktion.
Vi mäter och följer upp nyckeltal så som frånvaro och mångfald.

Miljömässig hållbarhet

Vi kan påverka vår miljöpåverkan genom val av produkter, transport, distribution och vår interna verksamhet. Nedan listas exempel på aktiviteter för att minska vår miljöpåverkan:

Vi klimatkompenserar för frakterna av gåvor till mottagare av gåvokorten. Det innebär att den klimatpåverkan som uppstår vid transporten av de paket som skickas kompenseras med investeringar i förnybar energi. Via Atmoz Consulting AB väljer vi ut projekt med stor omsorg för att säkerställa att alla projekt uppfyller den högsta kvaliten och levererar den utlovade klimatnyttan. Läs mer om projekten här!
Vi går mer och mer över till oblekt, skrynklat papper som utfyllnadsmaterial i våra paket. Vi har på bara ett år tredubblat antalet maskiner som hjälper oss med detta. Vilket minskar vår plastförbrukning.
Vi har tagit fram ytterligare två stycken förpackningsstorlekar för att säkerställa att allting skickas på ett så optimerat sätt som möjligt. Emballaget från Smurfit Kappa (ISO 9001 & 14001) är oblekt och återvinningsbart.
Vi är anslutna till Förpacknings- och tidningsinsamlingen och betalar förpackningsavgifter.
Vi samarbetar med PostNord när det gäller våra fysiska transporter. Läs om deras hållbarhetsarbete här
Våra gåvokort kan skickas digitalt och vi mejlar alla våra fakturor.
För att minska miljöpåverkan från våra kontor har vi policy för tjänsteresor, inköp av IT-utrustning och avfallshantering.
Vi mäter och följer upp nyckeltal så som koldioxidutsläpp, avfallsmängder, transporter och pappersförbrukning.

Ekonomisk hållbarhet

Vi arbetar aktivt med riskanalyser för att inte äventyra en långsiktig ekonomisk hållbarhet. Vi är ett kreditvänligt företag enligt Bisnodes värderingssystem (AAA). Vi utvärderar våra kunder och leverantörer genom leverantörsbedömningar och väljer på marknaden välkända och etablerade samarbetspartners.

ORDER GIFTCARDS

REDEEM YOUR GIFTCARD

SHOPPING CART

Shopping Cart is empty.